מערכות קטנות

בטיפול במערכות קטנות יש מקום לקיצורי דרך ופישוט התהליך והתוצרים הנדרשים, הן במחזור החיים (פחות שלבים או איחוד שלבים) והן בעץ המערכת (פחות רכיבים או איחוד רכיבים). קיט זה מציג את גישת מפת"ח למערכות קטנות במיוחד. הקיט מגדיר מה הן מערכות קטנות ואת קיצורי הדרך האפשריים בתהליך הפיתוח והתפעול שלהן.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
מסמך מערכת קטנה
מפתחון גנרי