תבניות בסיס

הקשה על כותרת אחת העמודות תמיין את הטבלה לפי עמודה זו
הקשה על שם הקיט, תפתח את דף השער של אותו קיט

שם התבנית שם הקיט צפיה - לימוד הורדה
SOW - תבנית מסמך SOW של הפרויקט
Use Case - תיעוד גישת האובייקטים UML
אבטחת איכות - מסמך ריכוז ממצאים בדיקת תיעוד
אי הסכמה - טופס נושאים בניהול פרויקטים
אירוע תחזוקה - בקשה לשינוי תחזוקה
אירוע תחזוקה - בקשה לשינוי (אנגלית) תחזוקה
אירוע תחזוקה - תקלה או בירור תחזוקה
אירוע תחזוקה – תקלה או בירור (אנגלית) תחזוקה
אירוע תפעולי - טופס תפעול
אישור תקציבי לדרישה ניהול דרישות
אכלוס נתונים - Test Data בדיקות מערכת
אמידת עלויות - חוברת עבודה אמידת עלויות
אמנת שירות (SLA) מיקור חוץ Outsourcing
אמנת שירות (SLA) ליחידת תפעול תפעול
אפיון-על (דמ''צ) - מסמך דמ''צ - אפיון-על
אפיון - מסמך אפיון מערכת
אפיון - מצגת לסיכום השלב אפיון מערכת
אפיון/עיצוב דרישה במערכת ERP מערכות ERP
בדיקות התקנה - רשימת תיוג התקנה והרצה
בדיקות יחידה למודול תוכנה עיצוב ובנייה
בדיקות יחידה למודול תוכנה (אנגלית) עיצוב ובנייה
בדיקות מערכת - מסמך בדיקות STP בדיקות מערכת
בדיקות מערכת - מסמך בדיקות STP בדיקות מערכת
בדיקות מערכת - מסמך סיכום STR בדיקות מערכת
בדיקות מערכת - ריכוז תקלות בדיקות מערכת
בדיקת התכנות לחבילת מדף חבילות תוכנה
בדיקת חוזים לרכש מוצרי מדף היבטים משפטיים
בדיקת תיעוד ראשונית בדיקת תיעוד
בחירת יועץ לאפיון מערכת אפיון מערכת
בקרת איכות ומעקב לפרויקט הטמעת מערכת
בקרת סיכונים תפעוליים סיכונים תפעוליים
בקשה להצעות - יועץ להקמת אתר מערכות אינטרנט
בקשה להצעות - מענה הספק בקשה להצעות RFP
בקשה להצעות - מענה הספק (אנגלית) בקשה להצעות RFP
בקשה להצעות - מפ''ל למכרז יועץ מערכות אינטרנט
בקשה להצעות - פרק המנהלה בקשה להצעות RFP
בקשה להצעות - פרק המנהלה (אנגלית) בקשה להצעות RFP
בקשה להצעות - תכנית עבודה בקשה להצעות RFP
בקשה להצעות - תכנית עבודה (אנגלית) בקשה להצעות RFP
בקשה להצעות לשירותי יעוץ בקשה להצעות RFP
בקשה להצעות לשירותי יעוץ (אנגלית) בקשה להצעות RFP
בקשה לשינוי מערכות ERP
בקשה לשינוי ניהול שינויים
דיווח מדדים תקופתי מדדים
דילוג בין מתקנים - הפקת לקחים המשכיות עסקית BCP
הגדרת דרישות מערכות ECMS
הגדרת יעדים של מיקור חוץ מיקור חוץ Outsourcing
הגדרת מדד מדדים
הגשת דרישה ניהול דרישות
הטמעת מפת''ח - מסמך ייזום הטמעת מפת"ח בארגון
הנחיות לצוות בודקים בדיקות מערכת
העברה לייצור - טופס מערכות ERP
העברה לייצור - רשימת תיוג התקנה והרצה
הערכת דיון ניהול פגישות ודיונים
הערכת דיון (אנגלית) ניהול פגישות ודיונים
הערכת מערכת - מסמך תחקור והערכת מערכת
הערכת מערכת - מסמך (אנגלית) תחקור והערכת מערכת
הערכת עובד - שאלון בקשה להצעות RFP
הפקת לקחים - טופס תחזוקה
הפקת לקחים - טופס (אנגלית) תחזוקה
הפקת לקחים - מצגת סיכום תחקיר והפקת לקחים
הצגת סטטוס פרויקט ועדות הפרויקט
הצהרת סודיות מיקור חוץ Outsourcing
הצהרת סודיות עובד היבטים משפטיים
הצהרת סודיות פרויקט היבטים משפטיים
הקמת ועדה ועדות הפרויקט
השתלמות - טופס משוב הטמעת מערכת
התקנה וקליטה - טופס התקנה והרצה
התקנת מערכת - רשימת תיוג התקנה והרצה
ולידציה למערכת פרמצבטית ולידציה של מערכות מידע
זימון דיון ניהול פגישות ודיונים
חבילת תוכנה - מסמך מערכת חבילות תוכנה
חדר מחשב - מסמך מערכת תשתית פיזית חדר מחשב
חוזה העסקת יועץ לאפיון מערכת היבטים משפטיים
חוזה העסקת יועץ לאפיון מערכת (מקוצר) היבטים משפטיים
חוזה להתקשרות SLA היבטים משפטיים
חוזה להתקשרות SLA (מקוצר) היבטים משפטיים
חוזה להתקשרות במיקור חוץ מיקור חוץ Outsourcing
חוזה להתקשרות במיקור חוץ (מקוצר) מיקור חוץ Outsourcing
חוזה עיצוב ובנייה למערכת מידע היבטים משפטיים
חוזה עיצוב ובנייה למערכת מידע (מקוצר) היבטים משפטיים
חוזה עיצוב ובנייה למערכת תשתית היבטים משפטיים
חוזה עיצוב ובנייה - מערכת תשתית (מקוצר) היבטים משפטיים
חוזה שירות ותחזוקה היבטים משפטיים
חישוב עלויות - חוברת עבודה חישוב עלויות
חישוב עלות תועלת - חוברת עבודה ישימות ועלות-תועלת
חלופות לרכיבי מדף - טופס ניתוח חלופות
טופס בדיקה (רכיב 3.3) בקשה להצעות RFP
טופס בדיקה (רכיב 3.3) (אנגלית) בקשה להצעות RFP
יומן סוגיות נושאים בניהול פרויקטים
יומן שינויים תחזוקה
יומן תקלות תחזוקה
יחידת תחזוקה - תכנית עבודה תחזוקה
ייזום - מסמך ייזום
ייזום - מסמך (אנגלית) ייזום
ייזום משימה - טופס ייזום
ייזום משימה - טופס (אנגלית) ייזום
יישום COBIT בארגון COBIT ומפת''ח
כרטיסיה - בדיקות פיתוח זריז Agile
כתב מינוי לחבר ועדה ועדות הפרויקט
לוח שליטה ומעקב פיתוח זריז Agile
מאזן נכסי הידע בארגון מערכות ניהול ידע
מבדק איכות ספקים ניהול ובקרת ספקים
מבדקי איכות - מצגת סיכום תקן ISO9000
מבנה פרקטיקה COBIT ומפת''ח
מבנה תהליך COBIT ומפת''ח
מדידת רמת שירות ניהול רמת שירות SLM
מדיניות אבטחת מידע תשתיות אבטחת מידע
מדריך האיכות תקן ISO9000
מדריך למשתמש הטמעת מערכת
מוצר BI - רשימת תיוג לבחירה מערכות BI
מחסן נתונים - מסמך מערכת מחסן נתונים Data Warehouse
מחסן נתונים - מסמך נושא מחסן נתונים Data Warehouse
מטריצת RACI לפעילות COBIT COBIT ומפת''ח
מטריצת RACI לפעילות ITIL ITIL ומפת''ח
מימוש BI בארגון מערכות BI
מיפוי שירותים - טופס מיקור חוץ Outsourcing
מיקור חוץ מסמך מערכת מיקור חוץ Outsourcing
ממשק משתמש - טופס בדיקות ממשק אדם-מחשב
מסמך למערכת אינטרנט מערכות אינטרנט
מסמך ניתוח פערים חבילות תוכנה
מערכת BI - מסמך מערכת מערכות BI
מערכת BPM - מסמך מערכת מערכות BPM
מערכת ארכיב - מסמך מערכת מערכות ארכיב
מערכת בגישת SOA - מסמך מערכת SOA ומפת''ח
מערכת גדולה - מסמך אב מערכות גדולות ותת-מערכות
מערכת האיכות בארגון - מסמך ניהול איכות תוכנה
מערכת מדדים ארגונית - מסמך מערכת מדדים
מערכת ניהול ידע - מסמך מערכת מערכות ניהול ידע
מערכת ענן - מסמך מערכת מחשוב ענן
מערכת קטנה - מסמך מערכת מערכות קטנות
נוהל הדרכה תקן ISO9000
נוהל מבדקי איכות פנימיים תקן ISO9000
מפ"ל - בחירת יועץ בקשה להצעות RFP
מפ"ל - בחירת יועץ (אנגלית) בקשה להצעות RFP
מפ"ל - בחירת יועץ לאפיון אפיון מערכת
מפ"ל - מסמך פנימי לבדיקה בקשה להצעות RFP
מפ"ל - מסמך פנימי לבדיקה (אנגלית) בקשה להצעות RFP
מפרט בדיקה/תרחיש בדיקות מערכת
משימה לתכנית עבודה - טופס ייזום תוכנית עבודה שנתית
משימה לתכנית עבודה - ניתוח טופס ייזום תוכנית עבודה שנתית
נגישות ממשק משתמש - רשימת תיוג ממשק אדם-מחשב
ניהול ידע - מסמך נושא למיזם מערכות ניהול ידע
ניהול סוגיה - טופס נושאים בניהול פרויקטים
ניהול סוגיות - תכנית נושאים בניהול פרויקטים
ניהול ראיון שיתוף המשתמש
ניהול שינויים - תבנית ניהול שינויים
ניתוח דרישה ניהול דרישות
ניתוח חלופות - מסמך מקוצר ניתוח חלופות
ניתוח חלופות - מפ''ל ניתוח חלופות
ניתוח חלופות - נספח x.98 ניתוח חלופות
ניתוח ידע נדרש הטמעת מערכת
ניתוח סיכונים לפרויקט ניהול סיכונים
ניתוח סיכונים לפרויקט (אנגלית) ניהול סיכונים
ניתוח פערים - רשימת תיוג חבילות תוכנה
סבב בדיקות - אישור התנעה בדיקות מערכת
סבב בדיקות - דו''ח סטטוס בדיקות מערכת
סטטוס משימה תוכנית עבודה שנתית
סטטוס פרויקט ניהול ובקרת ספקים
סיכום דיון ניהול פגישות ודיונים
סיכום דיון – נוסח צבאי ניהול פגישות ודיונים
סיכום מבדק איכות ספקים ניהול ובקרת ספקים
סיכום מבדק איכות פנימי תקן ISO9000
סיכוני פרויקט - מסמך מרכז ניהול סיכונים
סיכוני פרויקט - מסמך מרכז (אנגלית) ניהול סיכונים
סיכוני פרויקט תוכנה- שאלון מסייע ניהול סיכונים
סיכוני פרויקט תוכנה- שאלון מסייע (אנגלית) ניהול סיכונים
סיפור משתמש פיתוח זריז Agile
ספריית מסמכים למודל COBIT COBIT ומפת''ח
סקר מצב קיים מערכות ECMS
סקר סיכונים אבטחת מידע תשתיות אבטחת מידע
סקר סיכונים תפעוליים - סיכום סיכונים תפעוליים
סקר קוד - רשימת תיוג עיצוב ובנייה
עיצוב מערכת - מסמך עיצוב ובנייה
עץ למערכת מידע גאוגרפי מערכות מידע גיאוגרפי GIS
עץ למערכת ניהול תכנים לארגון מערכות ECMS
עץ מערכת בגישת UML v2 גישת האובייקטים UML
עץ מערכת לארגון תכנית אב למחשוב
עץ מערכת לתהליך ITIL ITIL ומפת''ח
עץ מערכת לתהליך ITIL ניהול רמת שירות SLM
עץ מערכת רמה שלישית עץ מערכת אוניברסלי
עץ מערכת רמה שלישית (אנגלית) עץ מערכת אוניברסלי
עץ מערכת רמה שנייה עץ מערכת אוניברסלי
עץ מערכת רמה שנייה (אנגלית) עץ מערכת אוניברסלי
פרטי הספק (רכיב 4.1.4) בקשה להצעות RFP
פתקיות - ריכוז פיתוח זריז Agile
קוד לכרטיסיה פיתוח זריז Agile
רמת שירות לתהליך ניהול רמת שירות SLM
רשימת תיוג לפרויקט מיקור חוץ Outsourcing
רשימת תיוג לתחקור מערכת תחקור והערכת מערכת
רשימת תצורה ובקרת מצאי למערכת עיצוב ובנייה
רשתות תקשורת - מסמך מערכת רשתות תקשורת
שאלון הערכה למערכת ממוחשבת תחקור והערכת מערכת
שביעות רצון משתמשים - שאלון תחקור והערכת מערכת
שביעות רצון משתמשים - שאלון (אנגלית) תחקור והערכת מערכת
שירותים במיקור חוץ מיקור חוץ Outsourcing
תבניות בסיס - התקנה ותפעול תיעוד
תחומי אחריות שיתוף המשתמש
תחזוקה במהדורות - תכנית עבודה תחזוקה
תכנית התקשורת בפרויקט נושאים בניהול פרויקטים
תכנית עבודה שנתית ליחידת IT תוכנית עבודה שנתית
תחזוקת מערכת - מסמך תחזוקה
תחזוקת מערכת – מסמך (אנגלית) תחזוקה
תחזוקת מערכת ERP - מסמך מערכות ERP
תחקור מערכת – גלופת מצגת תחקור והערכת מערכת
תחקיר - מסמך סיכום תחקיר והפקת לקחים
תחקיר - רשימת תיוג תחקיר והפקת לקחים
תיאור מצב קיים (רכיב 2.1.1) אפיון מערכת
תיעוד דו''ח (רכיב 2.15) עץ מערכת אוניברסלי
תיעוד דו''ח (רכיב 2.15) עיצוב ובנייה
תיעוד דו''ח (רכיב 2.15) מערכות ERP
תיעוד תהליך ההסבה (רכיב 4.7.3) מערכות ERP
תיעוד טופס (רכיב 2.16) מערכות ERP
תיעוד מהלך (רכיב 2.8) מערכות ERP
תיעוד ממשק (רכיב 2.22) עץ מערכת אוניברסלי
תיעוד ממשק (רכיב 2.22) מערכות ERP
תיעוד מסך (רכיב 2.4) עץ מערכת אוניברסלי
תיעוד מסך (רכיב 2.4) מערכות ERP
תיעוד שירות Service (רכיב 2.9) עץ מערכת אוניברסלי
תיעוד תהליך (רכיב 2.5) עץ מערכת אוניברסלי
תיעוד תכנית (רכיב 2.7) מערכות ERP
תכנון משימות ודרישות ניהול זמן
תכנון משימות ודרישות - חייב להתבצע היום ניהול זמן
תכנות - מסמך עיצוב ובנייה
תכנית ניהול תצורה ניהול תצורה
תכנית עבודה (רכיב 4.2) אפיון מערכת
תכנית עבודה (רכיב 4.2) עיצוב ובנייה
תכנית עבודה לשלב המדיניות המשכיות עסקית BCP
תלונת לקוח - טופס תקן ISO9000
תפעול מערכת - מסמך תפעול
תפעול מערכת ERP - מסמך מערכות ERP
תקלה בבדיקות - טופס בדיקות מערכת
תרגיל DRP - תוצאות בדיקה המשכיות עסקית BCP
תשתיות אבטחת מידע - רשימת תיוג תשתיות אבטחת מידע
תשתיות אבטחת מידע - מסמך מערכת תשתיות אבטחת מידע