ייזום מערכת/פרויקט

קיט זה סוקר את נושא ייזום הוא שלב ראשוני בו מועלית דרישה בסיסית למערכת חדשה, או לשינוי משמעותי במערכת קיימת (מהדורה חדשה). ייזום יכול גם להיות התנעה של הכנסת אוסף שינויים למערכת קיימת, אשר נעשים בצורה מסודרת ומתוכננת. ייזום, לאחר שאושר, הוא למעשה הרשאה להתחיל בפרויקט והוא שלב חובה בכל מחזור חיים וכל שיטת ניהול לפיהן ינוהל הפרויקט בהמשך. אין לדלג על שלב זה. כל קיצורי הדרך האפשריים מוגדרים בתוך הקיט עצמו

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
מסמך ייזום
מסמך ייזום (אנגלית)
טופס ייזום למשימה
טופס ייזום למשימה (אנגלית)
תהליך ייזום מערכת - רשימת תיוג
מפתחון לניהול משימה