המודל האג'ילי - MethodAgile

עץ מערכת אג'ילי

כלים ליישום MethodAgile

יישום עקרונות האג'יל באמצעות מתודולוגית המפת"ח האג'ילי מחייב שימוש בכלים ממחושבים לניהול תהליכי הפיתוח. קיט זה, מתמקד בתהליכים הבסיסיים, Best practices , ליישום MethodAgile באמצעות כלי Atlassian JIRA וכלים אחרים