בקשה להצעות RFP

בשלב בקשה להצעות (RFP) נעשית פנייה לספקים לשם קבלת הצעות למימוש נושא בתחום המחשוב: הקמה של מערכת ממוחשבת חדשה, שיפור ושכתוב של מערכת קיימת (מהדורה חדשה), רכישה והתקנה של חבילת תוכנה, הצעות ייעוץ, שירותים, כוח אדם ועוד. בקשה להצעות היא, בעיקרון, הפגשה של שני עצי מערכת. המבקש (מוציא המפרט) מציג את עץ המערכת הנדרש - מפרט. הספק מציג עץ מערכת של הפתרון שהוא מציע - הצעה. האמנות של שלב בקשה להצעות היא השילוב של עבודה מסודרת לפי הנוהל, יחד עם מקצוענות וזריזות. קיט זה מסייע בביצוע משימה לא-פשוטה זו. 

ראה גם קיטים: SOW של הפרויקטניהול ובקרת ספקים

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
בקשה להצעות RFP - פרק המנהלה
בקשה להצעות RFP פרק המנהלה (אנגלית)
מפ"ל - מסמך פנימי לבדיקה
מפ"ל - מסמך פנימי לבדיקה (אנגלית)
בקשה להצעות לשירותי יעוץ
בקשה להצעות לשירותי יעוץ (אנגלית)
מפ"ל - בחירת יועץ לאפיון
מפ"ל - בחירת יועץ לאפיון (אנגלית)
בקשה להצעות - מענה הספק
בקשה להצעות - מענה הספק (אנגלית)
פרטי הספק - רכיב 4.1.4
בדיקת סעיף במפ"ל - רכיב 3. 3
בדיקת סעיף במפ"ל - רכיב 3. 3 (אנגלית)
הערכת עובד
תכנית עבודה - רכיב 4.2
תכנית עבודה - רכיב 4.2 (אנגלית)
תהליך הבקשה להצעות - רשימת תיוג
aKit מפ''ל מהיר