מפ"ל מהיר (מסמך פרמטרים לבדיקה)

בכלי זה ניתן לבצע מעקב וניהול אחר הצעות ספקים עבור מכרז. הכלי מאפשר :

1. לעקוב ולעדכן טבלאות ניהול

2. תצוגה גרפית של סיכומי TCO ועלות תועלת

3. ניהול רשימת בודקים, מציעים וסעיפי הסף

4. חוברות עבור בודקי המענה ומנגנון לשילובן בחוברת הראשית

 

ראה קיט בקשה להצעות RFP

הורדת אקיט מפ''ל מהיר (המוצר כולל חוברות דוגמא לבדיקת המפ"ל)