ניהול סיכונים

בכלי זה ניתן לנהל את סיכוני הפרויקט*. הכלי מאפשר:

1. זיהוי של הסיכונים המרכזיים בצורה אפקטיבית

2. ניתוח מובנה של האיומים

3. איתור תהליכים קריטיים אשר משפיעים על אותם איומים.

4. תצוגה גרפית של גורמים פעילויות בתהליך

 

ראה קיט ניהול סיכונים

הורדת אקיט ניהול סיכונים