תוכנית עבודה שנתית ליחידת IT

אקיט זה מספק כלים לתכנון תוכנית העבודה השנתית ביחידת IT

הוא מאפשר לרכז את הדרישות לתע"ש, לפזר אותן לגורמי הפיתוח השונים, לנתח עומסים על גורמי הפיתוח ובעיקר להפוך את הנתונים שהוזנו למידע ניהולי רב ערך באמצעות ריכוז הנתונים בלוח מחוונים, בניית טבלאות ציר וגרפים המציגים את תוכנית העבודה המתוכננת

 

ראה קיט תוכנית עבודה שנתית

הורדת אקיט תוכנית עבודה שנתית