שערי איכות בפרויקט

שערי איכות (Quality Gates) הם צמתי בקרה ראשיים Go/NoGo במחזור חיים של הפרויקט, בהם ממלאים שאלון ועונים על מספר שאלות מרכזיות ומקבלים ציון מספרי או הערכה עבר \ לא עבר. 
בעקבות זאת ייתכנו שלושה מצבים:
Go - המשך הפיתוח
NoGo – עצירה
Conditional Go – המשך בתנאי שתוך פרק זמן מוגדר יתוקנו הליקויים.

 

ראה קיט סקרים ושערי איכות

הורדת אקיט שערי איכות