כלי עזר למקצוען IT

מתודולוגיית מפת"ח במבנה פשוט של: פעילויות ותוצרים, בנושאים החדשניים של ניהול ופיתוח תוכנה ותחזוקתה וניהול IT בכללותו.

כל רשימת תיוג כוללת:

  • אוסף פעילויות מהן מורכב התהליך,
  • התוצרים שמופקים בכל שלב,
  • הפניה למצגת מנהלים על הנושא,
  • קישור למדריך של הנושא כפי שמופיע בנוהל מפת"ח,
לימוד עבודה לימוד
פיתוח זריז Agile
אבטחת מידע וסייבר בפרויקטים
כתיבת מסמך מדיניות
שליטה ובקרה
פיתוח יישומי מובייל
פונקציית PMO

רשימות תיוג רבות נוספות משולבות בקיטים השונים כחלק מתוצרי הקיט

ייזום,    אפיון,    בקשה להצעות,    בדיקות,    מחשוב ענן,    ניהול סיכונים,

המשכיות עסקית BCP,    תחקור והפקת לקחים,    סקרים ועוד