המשכיות עסקית BCP

תכנית להמשכיות עסקית BCP - Business Continuity Plan נועדה להבטיח רציפות תפעולית של התהליכים העסקיים הקריטיים של הארגון בשעת חירום בפרק זמן מוגדר וברמת שירות מוגדרת. התכנית מתייחסת לאירועי חירום שונים ומגדירה תכניות פעולה לפונקציות הקריטיות בארגון לצורך התאוששות באופן מלא או חלקי בהתאם למדיניות הארגון. 
 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
תכנית עבודה לשלב המדיניות
תרגיל DRP - תוצאות בדיקה
דילוג בין מתקנים - הפקת לקחים
המשכיות עסקית BCP - רשימת תיוג
מפת''חון להמשכיות עסקית בארגון