המשכיות עסקית BCP

מילון מונחים מקומי

 

RPO

RTO

Load

תהליכים קריטיים

תרחיש אסון

תרחישי ייחוס

נכסי הארגון

מצב תפקוד

מציאות תפקודית

 

 

 

RPO

Return Point Objective - כמות המידע שאבד (במונחי זמן פעילות) במקרה של אסון

 

RTO

Return Time Objective - משך הזמן המקסימלי עד להפעלת אתר החירום (מרגע קבלת ההחלטה)

 

Load

היקף משאבי המחשוב המתוכנן באתר הגיבוי יחסית לאתר היצור

 

תהליכים קריטיים

התהליכים העסקיים שנדרש לבצע על מנת לאפשר לארגון לספק את שירותיו בהתאם ליעדיו החיוניים ביותר ואשר לארגון רגישות גבוהה ביותר לאי ביצועם בזמן מוגדר.  תהליכים אלה הוגדרו ואושרו ע"י הנהלת הארגון.

 

תרחיש אסון

אירוע אסון, לאומי או מקומי, בין צפוי ובין שאיננו צפוי, הגורם נזק מהותי ליכולת הארגון לספק את שירותיו בהתאם ליעדיו ( הערה: מדובר באירועי קטסטרופה, הפוגעים מהותית בגורמי הייצור של הארגון, ומונעים ממנו את היכולת לספק שירותים).

 

תרחישי ייחוס

תרחישי אסון אליהם בחר הארגון להיערך.

 

נכסי הארגון

בתכנית הההמשכיות העסקית מוגדרים רק  הנכסים שהם גורמי הייצור של הארגון: המשאב האנושי, המידע, מערכות המידע, בנייני המשרדים, ספקים קריטיים (הערה: לארגון עשויים להיות נכסים רבים נוספים, ובכלל זה מוניטין, לקוחות ועוד. נכסים אלה אינם גורמי ייצור, ולכן המענה במקרה של פגיעה מהותית בהם, לא יבוא מתוך תכנית הרציפות העסקית).

 

מצב תפקוד

מצב המתאר את רמת התפקוד של גורם ייצור מסוים, מבחינת מיצוי יכולותיו.

 

מציאות תפקודית

תמונת המציאות הנגזרת ממכלול מצבי התפקוד של גורמי הייצור השונים (מבלי להתייחס לסיבות שהשפיעו על עיצוב מציאות זו).

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד