ניהול מערכת

תחום הניהול של מערכת מידע (System Management) כולל אחריות לשימור ותחזוקה של מערכת המידע; מערכת אשר עברה לייצור ומתופעלת באופן שוטף,אך מבוצעים בה תיקונים, שינויים, שיפורים ודרישות חדשות. 
תחום ניהול מערכת, מופקד על תפקודה האמין והתקין של המערכת, לטובת פעילותה השוטפת ומימוש יעדיו ומטרותיו של הארגון לאורך זמן. 
הכלי, מהווה הדגמה לאפשרות ניהול מערכת ע"פ הפרמטרים העיקריים וניתן הן להתאמה והן לבניה בכלים הארגוניים הקיימים.
כולל תצוגה גרפית של גורמים ופעילויות בתהליך

 

ניהול מערכות (המוצר כולל דוגמא לתיקיות מערכת)