כלים אקטיביים

הכלים האקטיביים (akits) של מפת"ח מסייעים בביצוע מיידי של המטלות הנדרשות, דוגמת: ניהול סיכונים, ניתוח חלופות, כתיבת מפ"ל, שערי איכות וכו'.

המשתמש נכנס ישירות לכלי ממוחשב המיועד לניהול אותה משימה (aKit) ומתמקד בה.

מהכלי האקטיבי יש גישה ישירה למתודולוגיה הקלאסית (לתיק התורתי - mKit) ולכל מידע משלים נדרש, בשיטת OJT – On the Job Training.

הכלים האקטיביים של מתודה מבוססים, רובם ככולם, על פלטפורמת ה- Office ואינם דורשים שום התקנת תוכנה.

המשתמש יוודא שמירת התוצר בתיקייה ובמאגר המתאימים.