ניהול סקרים

אקיט זה מאפשר לרכז את ניהול הסקרים במחזור חיי המערכת או הפרויקט תחת גג אחד. ניתן באאמצעותו לייצר דוחות מובנים לסקרים השונים  ולאחסנם בספריית סקרים המצורפת לאקיט זה..

כל סקר מאופיין בפרטי המערכת, בעלי התפקידים בסקר, ריכוז פרטי המשתתפים וניהול מסודר של תכני הסקר עם מידע מתודולוגי רב המובנה בטופס. המערכת מאפשרת גם לנהל את המעקב אחר הסקר, חלוקת המטלות ואופן ביצוען

ראה קיט סקרים ושערי איכות

הורדת אקיט ניהול סקרים (המוצר כולל עץ ספריות)