קריטריונים לסיווג פרויקטים

aKit זה משמש בעיקר בעת כתיבת נהלים שונים כאשר מתעוררת השאלה אם נוהל או בקרה ספציפיים תקפים לכל סוגי המערכות או הפרויקטים, ללא תלות בגודלם, חשיבותם, קריטיותם וכו', או רק למערכות/פרויקטים גדולים ו/או קריטיים וכו'.
האקסל משקלל את הפרמטרים: 
• תקציב, 
• סוג הלקוחות, 
• משך בחודשים 
• חשיבות הפרויקט מבחינת קריטיות, 
• החלטת הדרג המנהל
• SOX (דרישה רגולטורית) 
ולבסוף מביא תשובה אחת: הפרויקט מבחינת חשיבותו לארגון הוא "קטן", "בינוני" או "גדול" 
ערכים אלו במרכאות, כי לא מדובר בגודל הפרויקט (מספר שורות קוד ...) אלא יותר בחשיבותו ובהחלטה אם הוא צריך לענות ב-100% לכל הנהלים והבקרות הנדרשות, או שהוא יכול לקבל "הנחות" שונות

קריטריונים לסיווג פרויקטים