ניהול סיכונים בעסקים קטנים ובינוניים (SMB)

כלי זה מאפשר ניהול סיכונים כולל לעסק קטן או בינוני. 
הייחוד בכלי הוא היכולת לנהל מספר סוגים של סיכונים העשויים לפגוע במערכת במהלך מחזור החיים שלה.

המשתמש מזהה את הסיכונים על פי רשימות עזר המוכנות מראש ויכול לנתח אותם על פי חומרתם וההסתברות להתרחשותם. 
ניתן לסווג כל סיכון לפי סוגו, ההשלכות שלו ולתעד פעילות מונעת וצעדים שננקטו. 
כמו כן הכלי מציג תצוגות גרפיות של מטריצת הסיכונים, אפקטיביות ניהול הסיכונים ורמת הסיכון המחושבת.

ראה קיט סיכונים תפעוליים

הורדת אקיט ניהול סיכוני IT