ניתוח חלופות

הכלי מיועד לניתוח חלופות בשלושה ממדים:

1. תועלת או איכות הפתרון

2. עלות הפתרון

3. רמת הסיכון במימוש הפתרון

הכלי מכיל פרמטרים לניתוח התועלת המושגת, כולל משקל הניתן לכל ציון, לשקלול העלויות וכן לחישוב מדד הסיכון בחלופה.

המוצר מכיל: רכיבי עבודה בקבצי Office שונים, הסבר מפורט לדרך הפתרון המומלצת, הפנייה לקיט המתודולוגי המלא באתר נוהל מפת"ח.

ראה קיט ניתוח חלופות

הורדת אקיט ניתוח חלופות