ניהול דרישות

ניהול דרישות הוא מרכיב קריטי בהצלחת פרויקטים, ועל כן, הוא מהווה נדבך מרכזי בכל תקן או מתודולוגיה של ניהול פרויקטים. איכות הפרויקט מבוטאת ע"י תהליך של הגדרת דרישות ולאחר מכן תהליך של פיתוח מערכת העונה לדרישות. מערכת איכותית היא מערכת שהצליחה לענות על הקריטריון של מתן מענה לדרישות מפורשות ומשתמעות.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
הגשת דרישה
ניתוח דרישה
אישור תקציבי לדרישה
בקשה לשינוי (קיט ניהול שינויים)
ניהול שינויים - תבנית (קיט ניהול שינויים)
MethodAgile הלכה למעשה
ניהול דרישות בפיתוח אג'ילי (קיט MethodAgile)