מפת''ח האג'ילי MethodAgile

פיתוח מערכות מידע בשיטות אג'ייל לסוגיהן הפך זה מכבר לסטנדרט מקובל בשוק.

פיתוח (Agile)הינו תהליך פיתוח גמיש המבוצע בעבודת צוות ובסבבים קצרים תוך כדי התאמה לסביבה באופן מבו קר. גישת פיתוח Agile אינה מתודולוגיה סדורה אחת קבועה אלא אוסף של עקרונות כלליים, היכולים להיות ממומשים ע"ג ספקטרום של אג'יליות בהתאם למבנה הארגון, יכולותיו וסוג הפרויקט. הפיתוח הזריז שם דגש על תגובה מהירה, יעילה, ממוקדת ואיכותית. מעגלי הפיתוח בפיתוח זריז הם קצרים ופתוחים לשינויים. המערכת מפותחת בספרינטים (Sprints), שמייצרים פונקציונאליות ותוצרים ללקוח מוקדם ככל האפשר. בה בעת בתעשיית התוכנה הולכת ומתגבשת ההכרה שיש מקום וחשיבות רבה לשילוב יסודות ממתודולוגיות פיתוח תוכנה קלאסיו ת, הכוללות התנעה מסודרת של הפרויקט לפני הקפיצה למים, אפיון-על (לא מפורט), ניהול סיכונים, ניתוח חלופות, הקדשת ספרינט ים לביצוע בדיקות, Reviews וכו'. נדרש גם תיעוד בסיסי של המערכת ההולכת ונבנית, על מנת לשמר ידע ולוודא שהפרויקט נמצא על המסלול הנכון ותואם את יעדי הארגון.

 

ראה קיטים: עץ מערכת אג'יליכלים ליישום MethodAgile

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
MethodAgile עקרונות
האם מוכנים להתחיל
MethodAgile הלכה למעשה
בעלי תפקידים בתהליך
נושאים רוחביים ומשלימים
סוגים של מחזורי חיים
ניהול דרישות בפיתוח אג'ילי (סרטון)
Implementing Agile Scrum Principles with JIRA
MethodAgile רשימת תיוג