ניהול סיכונים

ניהול סיכונים הוא מכשיר מרכזי וחיוני ביותר עבור מנהל הפרויקט וכל הגורמים האחרים המעורבים בפרויקט. מכשיר זה מסייע באיתור נקודות תורפה וכשלים פוטנציאליים העשויים לגרום לחריגות משמעותיות בלוחות הזמנים, בעלויות ובתכני הפרויקט, ואף להפסקת הפרויקט וכישלונו. ניהול סיכונים מאפשר לאתר נקודות תורפה אלה מבעוד מועד, להעריכן ולנקוט בפעולות מונעות ומתקנות מתאימות. קיט זה מנחה את המשתמש כיצד לבצע ניהול סיכונים, הלכה למעשה, בשלבים השונים של מחזור החיים של הפרויקט וכפונקציה של היקף הפרויקט, אופיו וסוגו.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
ריכוז סיכונים לפרויקט
ריכוז סיכונים לפרויקט (אנגלית)
ניתוח סיכונים לפרויקט
ניתוח סיכונים לפרויקט (אנגלית)
שאלון מסייע להערכת סיכוני פרויקט
שאלון מסייע להערכת סיכוני פרויקט (אנגלית)
תהליך ניהול סיכונים - רשימת תיוג
aKit ניהול סיכוני פרויקט