ניהול סיכונים

שלב

פעילות

קישור לתוצר

1

זיהוי הסיכון

שאלון עזר להערכת סיכוני פרויקט

2

ניתוח משמעות והערכת רמת הסיכון

טופס ניתוח סיכונים לפרויקט

3

ניתוח גורמי הסיכון והגדרת פעילות התמודדות

טופס ניתוח סיכונים לפרויקט

4

ריכוז והצגת הסיכונים

טופס ריכוז סיכונים לפרויקט

5

ניטור ומדידה חוזרת

שאלון עזר להערכת סיכוני פרויקט

 

 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד