ייזום מערכת/פרויקט

 

פעילות

תוצרים

1.        

תחילת שלב הייזום

בניית תיקיית פרויקט

2.        

הגדרת הלקוח

רכיב 1.1 וחלק מרכיב 2.2 במסמך הייזום

3.        

סקירה כללית של המצב הקיים בארגון

רכיב 2.1 במסמך הייזום

4.        

הגדרת יעדים/מטרות, בעיות, תועלות וחסכונות

רכיבים 1.2, 1.3 במסמך הייזום

5.        

בדיקת ישימות (היתכנות) ועלות/תועלת

רכיב 1.6.2 - עלות/תועלת במסמך הייזום

6.        

מינוי ויידוע כל הגורמים המעורבים

רכיב 4.1 במסמך הייזום

7.        

כתיבת טיוטה ראשונה של מסמך הייזום

טיוטת מסמך יזום

8.        

דיון פנימי בארגון

מצגת לועדת היגוי, סיכום דיון/שיקוף

9.        

עריכה סופית של מסמך הייזום והגשתו לגורם המאשר

סיכום דיון הגורם המאשר

 

 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד