ייזום מערכת/פרויקט

 

היקף מערכת

ג0 - רכיבי מדף

ג1 - מערכות קטנות

ג2 - מערכות בינוניות

ג3 - מערכות גדולות

 

היקף מערכת

היקף מערכת הוא מונח זהה לגודל מערכת. במפת"ח מסווגות מערכות מידע ותשתית לארבע קבוצות גודל:

 ·         ג0 - רכיבי מדף

 ·         ג1 - מערכות קטנות

 ·         ג2 - מערכות בינוניות

 ·         ג3 - מערכות גדולות

סיווג זה משפיע על אופן ניהול הפרויקט, המסמכים הנדרשים וכו', לאורך כל מחזור החיים.

ההגדרות כתובות באוריינטציה ברורה למשרדי הממשלה. העקרונות, עם זאת, נכונים גם עבור ארגונים אחרים.

ג0 - רכיבי מדף

 ·         עלות כוללת עד 20,000$ וגם

 ·         אושרו במכרזי החשב הכללי.

מערכות מסוג ג0 ממלאות "טופס ייזום" ועוברות מסלול קצר במיוחד.

ג1 - מערכות קטנות

 ·         עלות כוללת עד 100,000$ וגם

 ·         כוח-אדם לפיתוח תוכנה עד 1 שנת-אדם וגם

 ·         עד 3 אנשים בפרויקט וגם

 ·         מס' תחנות עבודה פתוחות בו-זמנית עד 8.

במערכות מסוג ג1 ניתן לאחד את שלב הייזום עם שלב האפיון. המעבר לעיצוב הוא פשוט והעיצוב עצמו הוא "המשך האפיון". מערכות מסוג ג1 יכולות גם להשתמש בהגדרת "עץ מערכת מקוצר", המאפשרת איחוד מספר רכיבים קרובים לרכיב אחד.

מערכות מסוג זה לא יבצעו את שלב הבדיקות כשלב עצמאי אלא יתרכזו בשיקופים, בדיקות יחידה (unit test) בשלב עיצוב ובנייה ומבחני קבלה בשלב ההתקנה

ג2 - מערכות בינוניות

 ·         עלות כוללת עד 200,000$ וגם

 ·         כוח-אדם לפיתוח תוכנה עד 4 שנות-אדם וגם

 ·         עד 7 אנשים בפרויקט וגם

 ·         מס' תחנות עבודה פתוחות בו-זמנית עד 40.

מערכות מסוג ג2 לא יבצעו את שלב הבדיקות כשלב עצמאי אלא יתרכזו בשיקופים, בדיקות יחידה (unit test) בשלב עיצוב ובנייה ומבחני קבלה בשלב ההתקנה

ג3 - מערכות גדולות

 ·         עלות כוללת מעל 200,000$ או

 ·         כוח-אדם לפיתוח תוכנה מעל 4 שנות-אדם או

 ·         8 איש ומעלה בפרויקט או

 ·         מס' תחנות עבודה פתוחות בו-זמנית מעל 40.

מערכות מסוג ג3 חייבות בכל השלבים המוגדרים בנוהל מפת"ח.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד