מערכות BPM

BPM - Business Process Management היא תפיסת מחשוב לייצוג תהליכים עסקיים באמצעים ממוחשבים. 
הייצוג הממוחשב מאפשר לאנשי העסקים נראות (Visibility) טובה יותר של התהליכים וכתוצאה מכך גם קלות בשיפור התהליכים והתאמתם לצרכים העסקיים המשתנים. 
הקיט מסביר את עיקרי תפיסה זו ואת ההיבטים המעשיים הנגזרים ממנה ומתייחס למשמעויות שלה בהקשר לנוהל מפת"ח. 

הקיט נכתב על ידי אבי רוזנטל 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
המשכיות עסקית BPM - מסמך מערכת