מערכות BPM

מילון מונחים מקומי

 

BAM (Business Activity Monitoring)

BPA (Business Process Analysis)

BPM (Business process management)

BPMS (Business Process Management Suite)

Round Tripping

STP (Straight Through Processing)

אירוע (Event)

זרימת תהליך (Workflow)

מופע (Instance)

תהליך (Process)

תהליך אוטומטי

תהליך אנושי

תת-תהליך (SUB Process)

 

 

BAM (Business Activity Monitoring)

דיווח הפעילות העסקית באמצעות לוח מחוונים (Dashboard), המתאר בזמן אמת את מצבן של הפעילויות העסקיות העיקריות בארגון. ריכוז הפעילויות על מסך אחד מאפשר למשתמש לקבל תמונה מלאה של התהליכים העיקריים המתבצעים בארגון.

BPA (Business Process Analysis)

מידול וניתוח התהליכים ברמה העסקית.

BPM (Business process management)

ניהול  תהליכים עסקיים בצורה ממוחשבת. הניהול מתייחס לכל שלבי המימוש של התהליכים ולהיבטים עסקיים, אנושיים ואירגוניים המתיחסים לתהליכים.

BPMS (Business Process Management Suite)

חבילה אינטגרטיבית של מוצרי תוכנה המהווה פיתרון כולל לטיפול בכל ההיבטים של BPM.

Round Tripping

תרגום אוטומטי בין תוצרי מידול BPM לתוצרי ביצוע של BPM.

STP (Straight Through Processing)

תהליכים אוטומטיים העוסקים בטרנזקציות פיננסיות כמו תשלומים ומסחר בבורסה. תהליכים אלה מבוצעים במלואם ללא התערבות אנושית.

אירוע (Event)  

אירוע הוא משהו שמתרחש במהלך ביצוע מופע של תהליך עסקי ומשפיע על זרימת התהליך. אירוע יכול להתחיל את זרימת התהליך, להפסיק את זרימת התהליך או לסיים את זרימת התהליך. למשל: Time Event סיום התהליך לאחר שעבר הזמן שהוקצה לביצועו.

זרימת תהליך (Workflow)

רצף של שלבים הקשורים ביניהם לצורך ביצוע תהליך. Workflow מגדיר מטלות (Tasks) לביצוע, את סדר הביצוע ומי רשאי לבצע כל מטלה.

מופע (Instance)

מקרה פרטי של מימוש תהליך בזמן ביצוע. לאותו תהליך עשויים להיות מספר מופעים בו זמנית. למשל תהליך בנקאי של מתן הלואה ללקוח. לתהליך עשויים להיות מופעים שונים, שכל אחד מהם מתייחס ללקוח אחר.

תהליך (Process)

אוסף של פעיליות עסקיות בעלות מטרה עסקית מוגדרת. הפעולות מבוצעות בסדר מסוים על פי חוקים עסקיים. הפעילויות נפרסות על פני מספר מערכות ועשויות להתפרס גם מחוץ לאירגון .

תהליך אוטומטי

תהליך המתבצע בין מערכות ממוחשבות ללא מעורבות אנושית.

תהליך אנושי

תהליך שבו חלק מהפעילויות הן פעילויות שצריכות להתבצע על ידי בני אדם . לאחר סיומה של פעילות אנושית מוקלד למערכת נתון המסמן את סיום הפעילות.

תת-תהליך (SUB Process)

מאגד מספר פעילויות  (Activities)  רציפות המרכיבות חלק לוגי מתוך ה- Process . לדוגמא אם  תהליך מטפל במספר מסמכים, ניתן לחלקו למספר Sub Processes שכל אחד מהם מטפל באחד מהמסמכים.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד