מערכות ERP

ERP - Enterprise Resource Planning מערכת כוללת לניהול הפעילות העסקית של הארגון: רצפת ייצור, תחנות עבודה, לוגיסטיקה (רכש ומלאי), כוח אדם, כספים ועוד. מערכות ERP מאופיינות בכך שהן מורכבות ממספר יישומים משולבים באופן אינטגרטיבי ליצירת חבילת תוכנה אחת. עם זאת מאפשרות רכישה מודולרית ומימוש בשלבים ובהדרגה. ליישום חבילת ERP מחזור חיים הלוקח בחשבון את הצורך בשינויים הנדרשים בחבילה לצורך התאמתה לצרכים העסקיים של הארגון. 
קיט זה סוקר את נושא ERP ושילובו בנוהל מפת"ח. הקיט מתמקד במאפיינים המיוחדים של פרויקט יישום ERP והשימוש במפת"ח ככלי עזר למימושו. להבנת קיט זה ואיך להשתמש בו מומלצת הכרה מקדימה (וניסיון) של נוהל מפת"ח. 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
מסמך תחזוקה למערכת ERP
מסמך אפיון/עיצוב דרישה
מסמך תפעול
תיעוד מסך (רכיב 2.4)
תיעוד תוכנית (רכיב 2.7)
תיעוד מהלך (רכיב 2.8)
תיעוד דו''ח (רכיב 2.15)
תיעוד טופס (רכיב 2.16)
תיעוד ממשק (רכיב 2.22)
תיעוד תהליך ההסבה (רכיב 4.7.3)
בקשה לשינוי
העברה לייצור טופס