מערכות ERP

מילון מונחים מקומי

 

Gap Analysis

בעברית - ניתוח פערים (GA), שלב ראשון במחזור חיים של יישום מערכת מידע מהמדף. מטרת השלב הינו להגדיר אילו תהליכים ייושמו כדי לתמוך בפעילות העסקית של הארגון ולכל תהליך לבחון את התאמת מוצר המדף לצרכים העסקיים ולפעילות הקיימת בארגון ומחליטים אילו שינויים יוכנסו במוצר המדף ואילו תהליכים ייושמו כפי שהם במוצר המדף. 
ניתוח הפערים מראה עד כמה רחוק או קרוב הפתרון לדרישות, מה כמות ההתאמות שצריך להכניס בחבילת התוכנה ומה הפשרות שהארגון צריך לקבל אם ברצונו להשתמש במרב התכונות הטבעיות של חבילת התוכנה. במקרה הטוב, ניתוח הפערים יגלה שהמרחק קטן, לחילופין, עשוי ניתוח הפערים לגרום לדחיית חבילת התוכנה וביטול הפרויקט.

 

מחזור חיים

מחזור חיים הוא אוסף השלבים (תחנות) המרכיבים את תהליך הפיתוח והתחזוקה של מערכת ממוחשבת (של כל מערכת). ראה הגדרת מחזור חיים הכללי של מפת"ח. במחזור החיים בפרויקט יישום מוצר מדף, שונה ממחזור חיים רגיל. בשלב הייזום, מחליטים על הצורך בפרויקט, מבצעים סקר שוק, מכינים אפיון על, יוצאים למכרז ובוחרים את המוצר ואת אופן יישומו (חברה חיצונית או באופן פנימי). שלב האפיון מתחיל בביצוע ניתוח פערים Gap Analysis (ראה הגדרה), וגיבוש הפתרון למימוש התהליכים הארגוניים (באמצעות חבילת המדף ("ונילה") או התאמות ופיתוחים). לאחר אישור הפתרון מבצעים אפיון מפורט לכל שינוי ותוספת נדרשים במערכת. מכאן, שלבי מחזור החיים דומים למחזור חיים רגיל, ומתייחסים רק לשינויים ולתוספות.

 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד