הטמעת מערכת

קיט זה דן בנושא שילוב מערכות ממוחשבות, הנעתן והטמעתן בארגון. נושא רחב ומקיף זה כולל תת נושאים מרכזיים כמו: הדרכות, הסבות, הנעת עובדים, מדריכים למשתמשים ומגגון רחב של נושאי או"ש הקשורים בהטמעת מערכת מידע בארגון. קיט זה הוא "הרחבה" של רכיב 4.7 השתלבות בארגון בעץ המערכת. במערכות קטנות ובינוניות ניתן להסתפק בהנחיות שבגלופת עץ המערכת (רמה 3) ברכיב 4.7. ראה הקיט עץ מערכת אוניברסאלי וכן גלופת תיק אפיון בקיט אפיון. הקיט שלהלן מיועד למערכות רחבות היקף או כל מערכת אחרת שנלווים לה היבטי או"ש מיוחדים. הקיט מיועד גם לכל מי שרוצה להעמיק בנושא מסיבה כלשהי.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
בקרת איכות ומעקב לפרויקט
מדריך למשתמש
ניתוח ידע נדרש להטמעה
טופס משוב להשתלמות