הטמעת מערכת

מילון מונחים מקומי

 

On the Job Training

תהליך הדרכה המתבצע, במכוון, במהלך העבודה השוטף. מונח זה נשמע טוב – אך לעיתים קרובות הוא משמש "עלה תאנה" לכך שלא בוצעה הדרכה מסודרת.

 

Train the Trainers

הדרכה המיועדת למדריכים בארגון שיהוו את חוד החנית בהדרכת כלל האוכלוסייה הרלוונטית.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד

הטמעת מערכת

מילון מונחים מקומי

 

On the Job Training

תהליך הדרכה המתבצע, במכוון, במהלך העבודה השוטף. מונח זה נשמע טוב – אך לעיתים קרובות הוא משמש "עלה תאנה" לכך שלא בוצעה הדרכה מסודרת.

 

Train the Trainers

הדרכה המיועדת למדריכים בארגון שיהוו את חוד החנית בהדרכת כלל האוכלוסייה הרלוונטית.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד