עיצוב ובניה

בשלב עיצוב ובנייה מקבלת המערכת את צורתה הסופית ונבנית הלכה למעשה. למרות מרכזיות שלב זה, גישת מפת"ח היא להשאיר יד חופשית מרבית לגורם המפתח בכל הקשור לתהליך המפורט, לטכניקות ולכלים ולהתרכז במעקב ובקרה, היינו, בעריכת סקרים, בהקפדה על קיום תוכנית עבודה, אבני דרך ועוד. ההקפדה היא יותר על המוצר ופחות על הדרך לפיה המוצר נבנה, כאשר חלק בלתי נפרד מהמוצר הוא מסמך עיצוב = מסמך המערכת
הדגש בקיט זה הוא על עיצוב ובנייה של מערכות מידע. המקרה של מערכות מדף שעיצובן ובנייתן מתמקד ברכש ובהתאמה (ברמה זו או אחרת) לדרישות הארגון מכוסה בקיטים הדנים במערכות מידע ייחודיות, בכרך התמחויות. המקרה של עיצוב ובנייה של מערכות תשתית מכוסה בקיטים הדנים במערכות תשתית ייחודיות, בכרך התמחויות.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
מסמך עיצוב
מסמך תכנות - רכיב 2.7
אפיון דו"ח /שאילתה - רכיב 2.15
תוכנית עבודה - רכיב 4.2
בדיקות יחידה למודול תוכנה
בדיקות יחידה למודול תוכנה (אנגלית)
רשימת תצורה ובקרת מצאי למערכת
רשימת תיוג לסקר קוד