עיצוב ובניה

משימות ראשיות/מקדימות

תוצרים

עיצוב

תיק עיצוב סופי ומאושר

תיקי תכנות

נספח 2.15 אפיון מפורט דו"ח/שאילתה

נספח 4.2 תכנית עבודה

בנייה

רשימת תיוג לסקר קוד

מערכת בנויה

עדכונים בתיק המערכת

בדיקות יחידה

טופס בדיקות יחידה למודול תוכנה

רכיבי המערכת: מודולים, קבצים וכו', בדוקים כ"א בפני עצמו

תיקי תכנות הכוללים טפסי בדיקות יחידה

שילוב (אינטגרציה)

ניהול תצורה: בסיס (Baseline) ונוהל שינויים.

רשימת תצורה ובקרת מצאי למערכת

תיק מערכת עדכני ומשולב עם המערכת הפיסית

ניסוי פתיחה/סגירה, פריקה/טעינה

מערכת מוכנה לבדיקה

 

 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד