תחקור והערכת מערכת

הערכת מערכת (System Assessment) הוא שלב במחזור החיים בו מבוצעת בדיקה בדיעבד של מערכת ממוחשבת, על מנת לאתר תקלות ובעיות, כמו גם נקודות חיוביות, אשר אירעו במהלך פיתוח המערכת, התקנתה והעברתה לייצור שוטף ותחזוקה. זאת, על מנת להפיק מסקנות ולקחים, הן לפרויקט עצמו - להמשך דרכו - והן לפרויקטים אחרים בארגון בהווה ובעתיד. 
שימוש נוסף בקיט זה הוא למטרות "עצירה" והערכת מצב הפרויקט, עוד במהלך הפיתוח , מה שמכונה Mid-life Assessment. זאת, במטרה להסיק מסקנות ולקחים לפרויקט עצמו ולשקול את המשך הפיתוח, אם וכיצד. הערכת מערכת מסוג זה היא מעין "סופר שיקוף" – Super Review.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
מסמך הערכת מערכת
מסמך הערכת מערכת (אנגלית)
הערכת מערכת - רשימת תיוג
שביעות רצון משתמשים - שאלון
שביעות רצון משתמשים - שאלון (אנגלית)
תחקור מערכת - מצגת סיכום
הערכת מערכת ממוחשבת - שאלון
aKit הערכת מערכת