מערכות ניהול תוכן ארגוני ECMS

קיט זה דן במערכות ניהול תכנים לארגון (ECMS – Enterprise Content Management System) זהו הכלי הטכנולוגי שבאמצעותו מממש הארגון את המדיניות שלו בכל הנוגע לטיפול בתכנים ארגוניים. מערכת ניהול תכנים ארגונית מאפשרת לטפל בכל התכנים הלא מובנים של הארגון, ללא קשר בצורת הופעתם או במיקומם. הקיט מסביר את התפיסה והטכנולוגיה ואת ההיבטים המעשיים הנגזרים מהן ומתייחס למשמעויות שלהן בהקשר לנוהל מפת"ח. 

הקיט נכתב על ידי דן נועם

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
ניהול תכנים לארגון ECMS - מסמך מערכת
הגדרת דרישות
סקר מצב קיים