מערכות ניהול ידע

ניהול הידע הינו אוסף של שיטות וכלים, המבוססים על דיסציפלינות של ניהול, פסיכולוגיה ארגונית ותקשוב, והמוטמעים בארגון לאורך זמן. ניהול הידע מאפשר לארגונים לשלב את הידע הארגוני כרכיב מרכזי בתרבות הארגונית, באסטרטגיה הארגונית, בתהליכים העסקיים, ובפעילות היום יומית. הרכיבים של מערכת ניהול ידע ארגונית, והדרך לבנייתם, שילובם, והטמעתם, משתנים מארגון לארגון. הם תלויים במבנה הארגון, התרבות הארגונית, נכסי הידע הקיימים בו, ופרמטרים רבים נוספים. יחד עם זאת, הניסיון שהצטבר בתחום ניהול הידע מאפשר להצביע על כללי עשה ואל תעשה. כללים אלו יפורטו בפרקים הבאים של המדריך, בתיאור השלבים במחזור החיים, בתיק מאזן נכסי הידע, ותיק המערכת. 

הקיט נכתב על ידי דן נועם

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
מאזן נכסי הידע
תיק מערכת ניהול ידע (עץ מערכת רמה 2)
תיק מערכת ניהול ידע (עץ מערכת רמה 3)