תשתית פיזית - חדר מחשב

חדר מחשב הוא מבנה המכיל ציוד הדורש תנאים ייחודיים שאינם קיימים בסביבת עבודה סטנדרטית מקובלת ("סביבה משרדית"). 
עץ המערכת האוניברסלי (ועץ המערכת הכללי לתשתיות) מותאמים למערכת מסוג ייחודי זה. בפועל, כל פרויקט ירחיב או יקצר ברכיבים הרלוונטיים בהתאם לאופיו וצרכיו, אך אין לסטות מהמבנה הכללי. מבנה זה יאפשר אחידות והמשכיות בין מסמכי מערכות המידע והתשתית בארגון. קיט זה מציג עקרונות לפרויקט תשתית פיזית ומנחה כיצד לבנות מסמכי מערכת לתשתיות פיזיות על פי סרגל מפת"ח

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
מסמך מערכת לחדר מחשב