הערכת מערכת

הכלי מיועד לביצוע הערכה למערכת מידע ותשתית שנמצאת בייצור. 
הוא מאפשר לתעד את כל תהליך התחקור שמתבצע למערכת (ראה קיט הערכת מערכת בנוהל מפת"ח)

הכלי מאפשר לתעד את כל שלבי הבדיקה, לקבל חיוויים גרפיים לסיכום ציוני הבדיקה ומתועד בעצמו באמצעות תרשים ERD מפורט

ראה קיט תחקור והערכת מערכת

הורדת אקיט הערכת מערכת