תיעוד

קיט זה מכיל דברי הסבר והנחיות מעשיות לאופן כתיבת תיעוד וניהולו עפ"י מפת"ח. הקיט מכסה את הנושאים הבאים: 
כתיבה מסודרת של כל סוגי התיעוד הקיימים במפת"ח: תיעוד תפעולי, תיעוד מחזור חיים ותיעוד ניהול הפרויקט 
ניהול תיקיות הפרויקט 
תיעוד מונחה רכיבים (תמ"ר) 
כתיבה של תמצית מנהלים (למסמכי מערכת) ומצגות מנהלים

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
תבניות בסיס - התקנה ותפעול