אבטחת מידע

תשתית אבטחת מידע היא פרויקט רוחבי שמטרתו לתת מענה כלל-ארגוני לנושא אבטחת מידע ולשרת את מירב מערכות המידע והתשתית בארגון, כולל אבטחת מידע מחוץ למחשב, כגון: אבטחה פיסית, כוח אדם, מתקנים, אמצעי זיהוי וחומר מודפס. 
קיט זה דן באבטחת מידע כוללת בארגון והוא מיועד לסייע בפרויקט שמטרתו לשפר את תשתית אבטחת המידע בארגון. תשתית זו קשורה באופן הדוק עם מערכות המידע והצדקתה חייבת לנבוע מצורכי מערכות המידע ומדרישותיהן בתחום זה. 
פרויקט אבטחת מידע אינו מטפל במערכת מידע מסוימת אלא ברמת הארגון, וכולל גם עיסוק בהיבטי אבטחת מידע שלא קשורים ישירות למערכות מידע, כגון אבטחה פיסית, מדיניות ונהלים וטיפול בתהליכים הקשורים לכוח אדם. הקיט מיועד למי שמכיר היטב את מפת"ח ורוצה להתמקד במקרה המיוחד של פרויקט תשתית אבטחת מידע.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
מסמך מערכת לתשתית אבטחת מידע
סקר סיכונים
מדיניות אבטחת מידע
אבטחת מידע - רשימת תיוג לפרויקט
אבטחת מידע וסייבר בפרויקטים - רשימת תיוג