תכנית אב למחשוב

תכנית אב למחשוב, או בשמה האחר - תכנון אסטרטגי למערכות ענ"א, מיועדת לתת לארגון מבט כולל וארוך טווח על המחשוב הנחוץ לו. תכנית אב היא למעשה תכנית עבודה רב-שנתית, ממנה נגזרות תכניות העבודה השנתיות. מפת"ח מציע שיטה משלו לנושא אשר מתחברת היטב לניהול פרויקטים, תכנית עבודה שנתית וקיט הייזום ומאפשרת מימוש מעשי ופשוט של תכנית האב. עם זאת, מפת"ח מאפשר שימוש בכל שיטה מסודרת אחרת לביצוע תכנית אב. אבן הבוחן היא התוצרים. כל שיטה שתיבחר חייבת לספק תוצרים שיאפשרו גזירה פשוטה של תכניות עבודה שנתיות והמשך ישיר לשלב המתאים במחזור החיים (אפיון, מבדקים, תחזוקה וכו') של המערכות שנבחרו לביצוע. תוצר ראשי ומרכזי של התכנון האסטרטגי הוא אוסף מסמכי ייזום של כל המערכות המתוכננות (מומלצות) לביצוע באופק הזמן שהוגדר לתכנית האב למחשוב.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
מסמך מערכת לארגון