מודל מפת"ח

קיט זה מתאר את מודל מפת"ח. הפרק תיאורטי במידת מה, אך הוא חיוני ביותר להבנת שאר חלקי הנוהל ומומלץ ביותר לקוראו. מונחים ומושגים שבשימוש בנוהל מוסברים כאן בהרחבה. ארבעת הסעיפים הראשונים מכילים את הפן התיאורטי ומגדירים את מושגי היסוד שבבסיס המודל: עץ מערכת, מחזור חיים ועוד. חמשת הסעיפים האחרונים מתארים את המעבר מתיאוריה לנוהל - מהמודל לעבודה מעשית - ומכילים הגדרות מעשיות ומחייבות של גדלי פרויקטים, גורמים המעורבים בפרויקט, קבלת החלטות, מינוח, טכניקות ניהול ובקרה, מדדי איכות ועוד.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד