חבילות תוכנה

קיט זה מציג את גישת מפת"ח לנושא הכנסת חבילת תוכנה לארגון. מדובר בחבילות תוכנה יישומיות מקיפות ולא בחבילות תוכנה קטנות מהמדף. אלה האחרונות נדונות בקיט מערכות קטנות. הקיט דן בהיבטים המיוחדים של פרויקט זה, בדגשים הייחודיים במחזור החיים של הפרויקט, בעץ המערכת המתמחה ובשיטות לניתוח פערים (Gap Analysis) בין דרישות הארגון למפרטי חבילת התוכנה

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
מסמך מערכת לחבילת תוכנה
ניתוח פערים - מסמך
ניתוח פערים - רשימת תיוג
בדיקת התכנות