PMBOK ומפת''ח

מילון מונחים מקומי

 

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

ארגון ללא כוונות רווח המוביל בעולם בתחום קידום טכנולוגיות מתקדמות.

 

IEEE Std 1490-1998

תקן 1490-1988 הוא אימוץ של מדריך גוף הידע בניהול פרויקטים (PMBOK®) של PMI כתקן לניהול פרויקטים.

 

PMI

ארגון ה- PMI נוסד בארה"ב  ב- 1969, והפך מאז לארגון המקצועי המוביל בעולם בתחום ניהול הפרויקטים. מנהלי פרויקטים וחוקרים מהאקדמיה מתחומי מחקר שונים – תוכנה, חומרה, בנייה, מדעי הטבע ועוד – נמנים על החברים בארגון זה.

 

עץ מערכת

עץ מערכת מכיל את הרכיבים של מערכת מידע או תשתית. רעיון עץ המערכת קובע שניתן לפרק מערכת ממוחשבת לרכיבים ותת-רכיבים ברורים ומוגדרים אשר כל אחד לחוד הוא תנאי הכרחי וכולם יחד הם תנאי מספיק לפעולתה התקינה. עץ המערכת הוא שימוש ברעיון ההנדסי הכללי של עץ מוצר בהקשר עם מערכות ממוחשבות (מידע ותשתית). רכיבי עץ המערכת מוגדרים באופן ברור ומחייב, לכל רכיב יש שם וסימול קבועים שאינם משתנים לאורך מחזור החיים או ממערכת למערכת.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד