ניהול איכות תוכנה

ניהול איכות היא מכלול רחב של פעילויות, שיטות וכלים שמטרתם לגרום לניהול איכותי של הפרויקט ולוודא את איכות המערכת. קיט זה מכיל הסבר יסודי של איכות בכלל, אבטחת איכות בפרט, הן במערכת והן בפרויקט. בצד המעשי, מכיל קיט זה הפניות לקיטים משלימים חשובים במפת"ח התורמים לאיכות הפרויקט. מפת"ח כולו הוא למעשה "קיט אבטחת איכות" אחד גדול. ביצוע הנחיות מפת"ח, בכל הקיטים הוא, להלכה, קיום אבטחת איכות. למעשה, נדרשת הקמת פונקצית (תחום) אבטחת איכות בארגון שבלעדיה עלולות הנחיות מפת"ח (ונהלי איכות אחרים) "להישאר על הנייר". בכך עוסק קיט זה – באופן הקמת תחום (פונקצית) אבטחת איכות בארגון, הגדרת תפקידיו, כולל מבנה רצוי, משאבים, איוש וכו' ויחסיו עם צוותי הפיתוח (והתחזוקה) של הפרויקטים.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
עץ למערכת האיכות בארגון