ניהול זמן

נושא הקיט הוא ניהול זמן Time Management. מטרת הקיט להציג את הטכניקות של ניהול פעילויות ומשימות שונות באמצעות משאב הזמן. 
הקיט דן בעקרונות ושיטות לניצול וניהול יעיל של משאב הזמן בהיבטים שונים של מחזור חיי מערכת כגון: טיפול ב"גזלני" זמן, ניהול ישיבות, האצלת סמכויות, תיעדוף וקדימות משימות, תכנון והצבת יעדים, טיפול במשברים וכו' .
הקיט קושר את החומר התיאורטי למחזור חיים של מערכת תוך ניתוח הנושא בהתאם לפרקי עץ מערכת.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
תכנון משימות ודרישות
חייב להתבצע היום