ניהול זהויות IDM

מערכת ניהול זהויות (IDM – Identity Management System) היא מערכת שתפקידה לנהל את זיהוי המשתמשים השונים בארגון ואת הרשאות הגישה (permissions) שלהם למשאבים (למערכות מידע, תשתיות, קבצים המנוהלים) השונים בארגון. 
קיט זה מטרתו לסייע בהקמה וניהול פרויקט ניהול זהויות בארגון עפ"י נוהל מפת"ח 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
מפת''חון למערכת ניהול זהויות