ועדות הפרויקט

פרויקט הוא מיני-ארגון. יש לו מבנה משלו הכפוף למבנה הארגוני הכללי ומאידך הוא חוצה מבנים קיימים וכולל קשרים עם מספר רב של גורמים, פנימיים או חיצוניים ליחידת מערכות המידע, המעורבים אד-הוק בפרויקט. 
כחלק מהמבנה הארגוני מוקמות ועדות המלוות את הפרויקט כמו ועדת היגוי, גוף משתמשים ועוד בהתאם לנוהלי הארגון. 
 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
הקמת ועדה
כתב מינוי לחבר ועדה
הצגת סטטוס פרויקט
זימון דיון (קיט ניהול פגישות ודיונים)
סיכום דיון (קיט ניהול פגישות ודיונים)
הערכת דיון (קיט ניהול פגישות ודיונים)