ועדות הפרויקט

מילון מונחים מקומי

עלות כוללת

עלות פיתוח ותחזוקת המערכת ל- 5 שנים (כולל עלויות כ"א, רכש תוכנה, חומרה, ציוד היקפי, ציוד מתכלה וכו').

 

מומחה יישום

נציג היחידה הדורשת אשר מוסמך לאשר את אפיון המערכת, בדיקתה, התקנתה וכו'. בפרויקטים בהם לא מונה מנהל פרויקט מטעם המשתמש מומחה היישום ימלא גם פונקציה זו.

 

מנהל פרויקט מטעם המשתמש

עבור פרויקטים בהיקף פיתוח גדול נדרש להגדיר מנהל פרויקט מטעם היחידה הדורשת. מנהל זה יעבוד במקביל למנהל הפרויקט בשיתוף פעולה מלא לקידום מטרות הפרויקט.

 

ועדת היגוי מקצועית, פורום פרויקט, ועדת פיתוח

הפורום המקצועי האחראי לפיתוח הפרויקט. פורום ניהולי ומקצועי בגוף הפיתוח למעקב ובקרה אחר פרויקטים בשלבי פיתוח, לליבון סוגיות ניהול ופיתוח ומעקב אחר החלטות שהתקבלו בועדות היגוי וועדות פיתוח קודמות. פורום זה מתמקד בהיבטי מימוש המערכת לכל אורך מחזור החיים שלה

 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד