אפיון מערכת

משימות ראשיות/מקדימות

תוצרים

 

1

התארגנות

 

 

גיבוש צוותים

הקמת סביבת עבודה

תיקיית פרויקט

פורמט עץ המערכת

תיקיית פרויקט

תיק (מסמך) אפיון

 

בחירת יועץ לביצוע האפיון

בחירת יועץ לאפיון מערכת

מפ"ל לבחירת יועץ

 

בניית תוכנית עבודה לשלב האפיון עצמו

נספח 4.2 תוכנית עבודה לפרויקט

2

אפיון - מעבר ראשון

 

 

לימוד ותיעוד מצב קיים

נספח 2.1.1 מצב קיים

 

הגדרה סופית של הרכיבים:  יעדים, תיחום פנימי ומשתמשים

ראה קיט שיתוף המשתמש

 

סיכום ראשון של הנתונים - ניתוח מערכת שלב ראשון

 

 

החלטה על שימוש באבטיפוס ובכלים ממוכנים אחרים

ראה קיט אבטיפוס - Prototyping

 

שיקוף ראשון

ראה קיט שיקופים

3

מעברים נוספים - אפיון בסבבים

 

 

[בניית אבטיפוס]

 

 

הגדרה של רכיבי הטכנולוגיה והמימוש

 

 

השלמת הגדרת היישום - ניתוח מערכת שלב שני

 

 

כתיבה ראשונה של מסמך האפיון

 

 

עריכת אומדן עלויות וחקר ישימות, סגירת רכיבי x.98 וניתוח חלופות

ראה קיט ניתוח חלופות

 

ביצוע שיקופים לאפיון המערכת

 

 

בדיקת הפרויקט ותיק האפיון ע"י אבטחת איכות

ראה קיט בדיקת תיעוד

ראה קיט אבטחת איכות QA

4

מצגות וסיכום האפיון

 

 

עריכה סופית של מסמך האפיון, הפצה ודיון בפורום הניהולי

 

 

החלטה על המשך הפרויקט

 

 

 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד