תכנית עבודה שנתית

קיט תכנית עבודה שנתית מציע שיטה לניהול תוכנית עבודה פנימית ליחידת המחשוב בארגון החל מהגשת דרישות המשתמשים לקראת השנה החדשה ועד לבניית תכניות עבודה פרטניות (משימות), תפעול שוטף, מעקב ובקרה וסיכום\פתיחת שנה. 
הקיט מציג פעילות ארגון העוסק במחשוב בשני היבטים נחוצים של מנהל המחשוב (מנהל מערכות מידע ראשי): כלפי הנהלת הארגון מחד גיסא וכלפי הלקוחות דורשי העבודה והעובדים מאידך גיסא.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
ייזום משימה לתכנית עבודה - טופס
ייזום משימה לתכנית עבודה - ניתוח טופס
תכנית עבודה שנתית ליחידת IT
סטטוס משימה
aKit תכנית עבודה שנתית